Home
LTEC ESHOP
Kontakt Potřebuji nakoupit

Revize a kontroly elektrických spotřebičů

(počítače,kacelářská technika ,el. nářádí a ostatní spotřebiče,včetně strojů a pevně připojených spotřebičů)

Tato povinnost provozovatele je uvedena uvedena ve vyhlášce Českého úřadu bezpečnosti práce (ČÚBP) č. 48/82 Sb. - Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a je uvedena § 7: "Stroje a technická zařízení musí být po dobu svého provozu podrobovány pravidelným a předepsaným kontrolám, zkouškám, revizím a opravám". Vyhláška č. 48/82 Sb. je pro právnické a fyzické osoby, které podnikají ve své výrobní a nevýrobní činnosti závazná. Provádění revizí el. zařízení pro jejich provozovatele je ještě stanoveno ve vyhlášce ČÚBP č. 20/1979 Sb. ve znění pozdějších předpisů (novelizována vyhláškou č. 553/1990 Sb.) v § 4, odst. 4: "Organizace provozující zařízení jsou povinny zajistit v rámci preventivní údržby vykonávání předepsaných kontrol zařízení (revize, zkoušky, prohlídky apod.)".